real estate menu left
real estate menu right
total quality consulting logo

Kontaktirajte nas

PUBLIKACIJE


Kako uvesti sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001

Kako uvesti sistem menadžmenta životnom sredinom ISO 14001

Kako uvesti HACCP sistem, Codex Alimentarius, CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003

Kako akreditovati laboratoriju za ispitivanje ISO/IEC 17025

Login Form
Sistem obezbeđenja higijenske, toksikološke i druge bezbednosti životnih namirnica – HACCP

 

Sistem je baziran kao preventivni bezbedonosni sistem za identifikaciju, ocenjivanje i upravljanje rizicima koji mogu da nastanu u toku proizvodnje ili pripreme životnih namirnica i predstavlja skraćenicu od engleskog termina ''Hazard Analizes Critical Control Point'' – Analiza rizika i kritične kontrolne tačke, HACCP.

Šta je HACCP sistem?

HACCP sistem je nastao kao jedan od programa za potrebe NASA programa ali je tek sa formiranjem Codex Alimentorious-a od strane FAO (Food And Agriculture Organization) i WHO (World Health Organization) obezbeđena njegova primena (CAC/RCP 1-1969). U skladu sa Codex Alimentorious-om Evropska Unija je donela Direktivu o higijeni životnih namirnica (93/43) koja sadrži opite zahteva za bezbednost životnih namirnica u svim organizacijama koje se bave proizvodnjom, distribucijom i pripremom životnih namirnica.

Ko treba da primeni HACCP sistem?

HACCP sistem se odnosi na:
  • proizvođače primarnih poljoprivrednih proizvoda,
  • prehrambenu industriju,
  • transport poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,
  • proizvođače ambalaže,
  • trgovinu,
  • organizacije koje se bave pripremom i dostavljanjem hrane,
  • restorane i hotele, i dr.
Primena HACCP sistema bazirana je na odgovarajućim zakonskim propisima u oblasti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i primeni GMP (Dobra proizvođačka praksa), GHP (Dobra higijenska praksa) i GLP (Dobra laboratorijska praksa).

Za više informacija obratite se Total Quality Consultingu.
 

Programski paketi

 
Uvedite sami sistem menadžmenta kvalitetom

Novi paket Vam to omogućuje na lak, brz i jeftin način.

GARANTOVAN SERTIFIKAT.

Poručivanje željenog paketa možete izvršiti putem interneta, popunjavanjem porudžbine, prateći sledeći link:
  

 Sistem menadžmenta kvalitetom

 


Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine


  

 
Codex Alimentarius, CAC/RCP1


  
 
Sva prava zadrzava @2010 Total Quality Consulting. Obradio Total Qualty Consulting!. Designed by: web hosting business top web hosts Valid XHTML and CSS.